Probleme für Februar 2021
Autor: Michael Gromöller
1
Teamturnier, Teiler West, Ost-West in Gefahr
Q
J75
KJ1043
AK102
West
Nord
Ost
Süd
1
1SA
Pass
2
*
X
**
2
2
Pass
?
 
 
 
* Transfer
** Gute
s
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
3710
Pass
429
3
53
2
Teamturnier, Teiler Ost, Alle in Gefahr
A6
AJ9842
A7
AK7
West
Nord
Ost
Süd
 
 
1
Pass
1
Pass
1
Pass
2
*
Pass
3
**
Pass
?
 
 
 
* 4. Farbe forcing
** 4-0-5-4
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
1110
6SA
205
4SA
145
6
53
4
91
6
61
5SA
51
4
11
3SA
100
3
30
3
Teamturnier, Teiler West, Nord-Süd in Gefahr
AQ62
Q987
KJ75
A
West
Nord
Ost
Süd
1
2
*
X
**
Pass
4
Pass
5
Pass
?
 
 
 
* schwach
** negativ
Antworten:
GebotStimmenWertung 
6
2610
Pass
214
5
64
6
53
6
122
5
102
5SA
41
4
Teamturnier, Teiler Süd, Keiner in Gefahr
Q84
-
109743
K9743
West
Nord
Ost
Süd
 
 
 
1
Pass
Pass
X
2
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
Pass
4210
2SA
175
3
104
3
83
X
62
3
11