Probleme für Januar 2017
1
Paarturnier, Teiler Ost, Nord-Süd in Gefahr
A82
AK43
KJ
KJ87
West
Nord
Ost
Süd
 
 
1
Pass
1
Pass
1
Pass
2
*
Pass
2
Pass
?
 
 
 
* Vierte Farbe forcing "billig", 11+
Antworten:
GebotStimmenWertung 
2SA
510
4SA
369
3SA
118
6SA
48
3
35
2
13
3
03
5SA
30
4
10
2
Paarturnier, Teiler Nord, Ost-West in Gefahr
AQJ9753
6
5
AKJ4
West
Nord
Ost
Süd
 
Pass
Pass
1
Pass
1SA
Pass
2
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
2
3010
Pass
251
3
21
3
11
X
30
4
30
3
Paarturnier, Teiler Ost, Alle in Gefahr
AJ9
A765
3
KQ876
West
Nord
Ost
Süd
 
 
1
Pass
1
Pass
2
Pass
2
*
Pass
3
Pass
?
 
 
 
* NUF, 11+
Antworten:
GebotStimmenWertung 
4
510
4
399
3
54
3SA
13
6
12
5
91
4SA
30
Pass
10
4
Paarturnier, Teiler West, Keiner in Gefahr
A2
KQ754
75
AQJ3
West
Nord
Ost
Süd
1
Pass
1
Pass
2
Pass
2
Pass
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
Pass
3910
3
62
2SA
22
3
111
2
41
4
20