Probleme für Januar 2010
1
Paarturnier, Teiler West, Ost-West in Gefahr
A65
A74
A96542
A
West
Nord
Ost
Süd
1
2
X
3
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
X
3110
3SA
142
4
122
5
22
4
21
4
50
2
10
Pass
10
1SA
10
2
Teamturnier, Teiler West, Alle in Gefahr
84
AJ92
AK
KJ983
West
Nord
Ost
Süd
1
Pass
1
Pass
1
Pass
1
*
Pass
?
 
 
 
* 4. Farbe forcing, nicht gameforcing
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
4310
2
115
2
50
2SA
30
3
30
1SA
20
2
10
3SA
10
3
Teamturnier, Teiler Nord, Ost-West in Gefahr
Q982
-
K9854
AQ64
West
Nord
Ost
Süd
 
3
Pass
4
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
X
2810
Pass
405
4
Paarturnier, Teiler Nord, Keiner in Gefahr
AK5
1092
962
A1073
West
Nord
Ost
Süd
 
1
X
2
?*
 
 
 
* Es ist Lebensohl vereinbart
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
710
X
196
3SA
174
2SA
230
3
10
Pass
10
5
Teamturnier, Teiler West, Ost-West in Gefahr
AKQ10
AKQ2
A
KQJ10
West
Nord
Ost
Süd
2
*
2
X
**
3
?
 
 
 
* Gameforcing, ** 0-5 neg. Relay
Antworten:
GebotStimmenWertung 
Pass
1810
5SA
53
5
23
4
342
X
61
3
20
3
10
3SA
10