Probleme für Januar 2012
1
Teamturnier, Teiler Ost, Ost-West in Gefahr
Q85
Q10
A9863
J108
West
Nord
Ost
Süd
 
 
1
Pass
1SA
Pass
2
Pass
3
Pass
3
Pass
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
4SA
010
6
109
4
348
5
335
4
14
4
14
4
03
3SA
50
2
Teamturnier, Teiler Ost, Nord-Süd in Gefahr
KJ542
7
KJ83
AJ5
West
Nord
Ost
Süd
 
 
Pass
1
Pass
Pass
X
2
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
2610
X
279
Pass
195
2
23
2SA
72
3
21
3SA
10
3
Paarturnier, Teiler Ost, Ost-West in Gefahr
3
A753
Q752
AKQ10
West
Nord
Ost
Süd
 
 
Pass
Pass
1
X
1SA
2
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
5610
X
224
Pass
42
2SA
10
2
10
4
Teamturnier, Teiler Ost, Ost-West in Gefahr
-
KJ10965
KQ93
AQ4
West
Nord
Ost
Süd
 
 
Pass
Pass
1
1
2
3
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
4
1710
4
126
X
06
4
435
4
103
6
10
3
10
5
Paarturnier, Teiler Süd, Keiner in Gefahr
9862
10976
-
KQJ98
West
Nord
Ost
Süd
 
 
 
Pass
Pass
1
X
2
?
 
 
 
Antworten:
GebotStimmenWertung 
3
1710
2
559
X
12
4
02
3
11
Pass
50
3
40
2SA
10